Ochrana Osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je ve společnosti Kamil Kantor, K-nábytek , s.r.o., se sídlem Dolní Lomná 6, 739 91, Dolní Lomná, Česká Republika, IČO 88598977, email: k-nabytek@email.cz, (dále jen "provozovatel") zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení") a zákona č. 18/2018 Sb. zákonů o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon").

Práva dotčených osob

Dotyčná osoba má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

  • Více informací o právech dotčených osob
  • Jakým způsobem může dotyčná osoba uplatnit své právo a jaký je postup při naplňování práv dotčené osoby
  • Oznámení porušení ochrany osobních údajů dotčené osobě

Informační povinnost vůči dotčeným osobám

Zásady spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů vyžadují, aby dotyčná osoba byla informována o existenci zpracovatelské operace a jejich účelech.

Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se dotčené osoby provozovatel dotčené osobě poskytuje v čase získávání osobních údajů od dotčené osoby, nebo pokud se osobní údaje získány z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem.

Informace k používání cookies na k-nabytek.cz
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě a nastavení, příští návštěva stránek tak bude snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité, bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Uzavření smlouvy

Účetní a daňová evidence

Marketing

Agenda dotčených osob